piotr augustyn

Piotr Augustyn/

Adwokat. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu procesów inwestycyjnych, prawa własności intelektualnej, obrotu dziełami sztuki, kontraktów handlowych, zamówień publicznych i prawa spółek.

Marek Augustyn/

Adwokat. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył podyplomowe studia Doradztwa Podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz sprawami tzw. kredytów frankowych. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Zespół Kancelarii tworzą adwokaci będący członkami Krakowskiej Izby Adwokackiej. Przynależność do Adwokatury zobowiązuje nas do przestrzegania zasad etyki i do zachowania w tajemnicy adwokackiej wszystkich okoliczności, o których dowiedzieliśmy się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.