Honorarium za usługi Kancelarii ustalane jest indywidualnie z Klientem po zapoznaniu się ze sprawą. Wycenę usług można uzyskać po umówieniu się na spotkanie lub przez formularz kontaktowy. Poniżej przedstawiamy możliwości rozliczeń wynagrodzenia z naszą Kancelarią.

RYCZAŁT Z LIMITEM GODZIN

Forma rozliczenia przeznaczona dla Klientów, którzy korzystają z opcji stałego, comiesięcznego świadczenia pomocy prawnej. Ustalając z góry w skali miesiąca określoną liczbę godzin, oferujemy obniżoną stawkę preferencyjną, która obowiązuje również po przekroczeniu limitu.

RYCZAŁT BEZ LIMITU GODZIN

Ta forma rozliczenia polega na określeniu w umowie comiesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczenia pełnej, kompleksowej obsługi prawnej Klienta. Jej wysokość ustalana jest w drodze negocjacji i zależy od wielu czynników, takich jak: wielkość przedsiębiorstwa Klienta, przewidywana miesięczna ilość zlecanych spraw itp.

STAWKA GODZINOWA

Formę stawki godzinowej rekomendujemy wtedy, gdy nie można z góry oszacować naszego nakładu pracy i zaangażowania. Ideą stawki godzinowej jest rozliczanie wynagrodzenia wyłącznie za efektywnie poświęcony czas na zleconą sprawę. Ta forma rozliczeń jest najkorzystniejsza dla podmiotów, które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze.

WYNAGRODZENIE ZA SUKCES (TZW. SUCCESS FEE)

Wychodząc naprzeciw oczekiwań naszych Klientów, oferujemy również formę rozliczeń uzależnioną od wygrania przez nas sprawy. Tą formę stosujemy wyłącznie w połączeniu z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym. Uzależnienie wynagrodzenia od wyniku sprawy pozwala na zastosowanie zdecydowanie niższej stawki godzinowej lub ryczałtowej.

WYNAGRODZENIE W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH

Wysokość wynagrodzenia adwokata w sprawach cywilnych czy karnych, obliczana jest w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800).