Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://augustynkancelaria.pl („Witryna”). Właścicielem Witryny jest AUGUSTYN Adwokaci Spółka partnerska („Kancelaria”) z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 93/1, 31-521 Kraków.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kancelaria. Możesz się z nami kontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Rakowicka 93/1, 31-521 Kraków

– przez e-mail: biuro@augustynkancelaria.pl
– telefonicznie: (+48) 12 356 59 64

 

Kancelaria przetwarza dane osobowe tylko w przypadkach prawnie dozwolonych, na warunkach wynikających z przepisów prawa, w tym RODO. W szczególności przetwarzamy dane osobowe, gdy jest to niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie takiej osoby przed zawarciem umowy; do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii; do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię (względnie inne podmioty) lub na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.

Dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania.

Osoby, których dane są przez nas przetwarzane mogą, w zakresie 
i z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO, wykonywać prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdyby były one przez Kancelarię przetwarzane w sposób zautomatyzowany, zaś podstawą przetwarzania jest zgoda lub dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy), a także prawo do sprzeciwu i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie osoby, której dane dotyczą, ma ona w każdym momencie prawo do wycofania tej zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przetwarzamy dane osobowe stosując odpowiednie, techniczne 
i organizacyjne, środki bezpieczeństwa. Odbiorcami danych przetwarzanych przez Kancelarię są w niezbędnym zakresie wspólnicy Kancelarii oraz jej pracownicy.

 

Cookies

Witryna korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Pod następującymi linkami znajdują się informacje na temat sposobów usunięcia cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Safari (Desktop): https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Witryny. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.